Ukraińsko-turecka współpraca w dziedzinie produkcji militarnej

W listopadzie 2020 odbyło się spotkanie dowódców Sił Powietrzynych Turcji i Ukrainy, w następstwie którego między Kijowie a Ankarą została podpisana umowa o budowie wojskowych korwetów typu ADA dla ukraińskiej marynarki wojennej. Ukraińskiej ministerstwo strategicznego przemyslu twierdzi, że Ukraina współpracuję z tureckimi firmami «Aselsan», «Rocketsan», «Havelsan», MKEK, «Delta Defense», «Baykar Makina».

Ukraiński ekspert z Centrum politycznych badań „Doktryna” Denis Moskaluk przekonany, że Ukraina i Turcja ma duży potencjał współpracy.

  1. Oba kraje znajdują się na peryferii w stosunku do głównych ośrodków gospodarczych i technologicznych.
  2.  Jednocześnie, każde z tych państw jest  ważnym regionalnym ośrodkiem politycznym i gospodarczym. Warto podkreślić, w obu krajach powstali i rozwija się gospodarka w uzależnieniu od dostawców zewnętrznych (brakuję zamkniętych cykli produkcyjnych i własnych technologii).
  3.  Specyfika modernizacji w obu krajach, która została przeprowadzona w stosunkowo krótkim czasie przy intensywnym zaangażowaniu państwa. Skutkiem tego,  jest nie nierównomierny rozwój różnych sektorów gospodarki. 
  4. Ukraina rozwija się w pierwszej połowie XX wieku, a Turcji w ostatnich trzech dekad XX wieku.  W związku z tym na Ukraina rozwijała się w  pierwszej, a Turcji w drugiej fali rewolucji naukowo-technicznej.

Ponadto Ukrainę i Turcję łączy problem separatyzmu i przedłużających się konfliktów zbrojnych na własnym terytorium, w które zaangażowane są Siły Zbrojne obu krajów. Wszystko to sprawia, że ​współpraca w zakresie kompleksu wojskowo-przemysłowego jest nie tylko korzystna dla obu stron z punktu widzenia ekonomicznego i  i technologicznego , ale także niezwykle potrzebna ze względu na uwarunkowania polityczno-militarne.

Oba  kompleksy militarno-przemysłowe bardzo dobrze się uzupełniają. Główne obiecujące obszary współpracy to:

1) cyfrowe systemy łączności;

2) bezzałogowe statki powietrzne;

3) systemy radarowe;

4) Aktywne systemy ochrony pojazdów opancerzonych;

5) lotnictwo transportowe;

6) budowa silników;

8) przemysł stoczniowy;

Należy zauważyć, że jednym z kluczowych warunków pomyślnego stworzenia systemu komunikacji strategicznej jest aktywne planowanie, a nie reagowanie na zdarzenia. Aktywne planowanie jest priorytetem w dzisiejszej wojnie hybrydowej. Ograniczenie komunikacji strategicznej do reagowania na wydarzenie znacznie zmniejsza szanse na jego skuteczność. W związku z tym doświadczenie to powinno zostać wykorzystane przy nawiązywaniu łączności strategicznej między Ukrainą a Turcją, w szczególności w zakresie kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Ważnymi przykładami udanej współpracy Ukrainy i Turcji w zakresie sprzętu wojskowego  jest zakup kamer termowizyjnych Eye Lr S od tureckiej firmy Aselsan (dla ukraińskich moździerzy Stugna-P), a także drony Bayraktar TB2 z Baykar Makina wraz z  mini-bomb MAM-L ( Smart Micro Munition) z Roketsan.

Głównym zadaniem strategicznego partnerstwa między Ukrainą a Turcją w zakresie współpracy wojskowo-przemysłowej jest połączenie zdolności kompleksów obronnych obu krajów do seryjnej produkcji nowych modeli nowoczesnego uzbrojenia dla własnych armii. Tym samym Kijów będzie miał możliwość odejść od klasycznych kontraktów (kupno-sprzedaż) na całkowicie nowy poziom współpracy – synergię technologii obronnych i połączenie własnych technologicznych rozwiązań  Turcji i Ukrainy.

Do końca 2021 roku nowa partia dronów Bayraktar powinna dołączyć do ukraińskiej marynarki wojennej i bronić południowych rubieży Ukrainy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.