Trudne podróże

Strona ta poświęcona jest podróżom po terenach, dla których najlepszym przewodnikiem byłaby najpewniej książka Snydera „Skrwawione pole”. Świadomość tragiczności dziejów, wypełnionych  prześladowaniami, krwawymi konfliktami społecznymi, wygnaniem i zsyłkami, a także związana z niszczeniem  kultury zarówno duchowej jak i materialnej,  jest niezbędnym składnikiem pamięci, którą trzeba przechowywać. Jest to konieczne,  aby budować dialog między społecznościami, które myśląc o własnych krzywdach, mają być  też zdolne do pojednania. Chcemy odbywać podróże do takiej miejsc, które zmuszają do refleksji i namysłu. Nie są to podróże łatwe.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.