Czy długotrwała podległość Moskwie części ukraińskiego prawosławia zakończy się ?

27 maja 2022 Ukraińska Cerkiew Prawosławny (UCP) powszechnie nazywany Ukraińskim Kościołem Prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego (UCP PM) rozpoczął swoją drogę do niezależności od Moskwy. Najistotniejszym z politycznego punktu widzenia wydarzeniem  soboru z 27 maja jest oświadczenia, że UCP  nie zgadza się ze stanowiskiem patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla w sprawie wojny na Ukrainie. To  polityczne w wymowie oświadczenie związane  jest innymi nadal ważnymi krokami z kościelnego punktu widzenia, jakim jest zerwanie formalnych powiązań z partriachatem moskiewski, któremu UCP dotychczas podlegała.

Czytaj dalej