Siedliszcze – regionalizm

Świetne niemal modelowe studium dziejów lokalnych. Jest to bardzo trudna dziedzina badań. Wbrew wyobrażeniom im mniejsza społeczność lokalna tym trudniej napisać jej historię. U historyków amatorów (skądinąd często wspaniałych i dociekliwych osób) często wszystko rozpada się na anegdoty. Trudno jest ułożyć jakąś ciągła opowieść.

Trudnym problemem jest powiązanie dziejów lokalnych z dziejami ogólniejszymi. Zarazem dzieje lokalne są pasjonujące. Jest to dziedzina badań pełna konkretów i blisko codziennego życia.

Książka p. Figla, Kozyrskiej i Kaczyńkiej dostarcza znakomitej i przykładowej dokumentacji źródłowej, o co często w przypadku studiów nad dziejami lokalnymi jest najtrudniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.