Projekty

W związku z otwarciem siedziby Domu Wschodniego w Warszawie przy Placu Konstytucji / róg Koszykowej. (Dom Wschodni – Witryna planujemy cykle wykladów we współpracy w Studium Europy Wschoniej UW. Wykłady będą przeznaczone dla studentów, ale będą też mialy charakter otwarty. Od wrzesnia uruchomimy zapisy.

Wstępnie planujemy następujące tematy:

  • Ukraiński proces narodotwórczy;
  • Białoruski proces narodotwórczy;
  • Teatr i kino ukraińskie;
  • Kościoły i życie religijne w Ukrainie;
  • Polski i ukraiński kanon literatury;