Projekt „Ukraińskie trasy”

Program przeznaczony dla działaczy polskich NGO działających na rzecz Ukrainy. Jego celem jest poszerzenie ich wiedzy nt wspołecznej Ukrainy a także ukraińskiej narracji historycznej.

                Przewidywane trasy: (6 dni, grupa 7-10 osób, samofinansowanie)

  1. Siewierszczyzna
  2. Charków
  3. Zakarpacie
  4. Łuck i Wołyń
  5. Wzdłuż polsko-ukraińskiej granicy
  6. Ukraiński Lwów.

Poszczególne trasy w opracowaniu.