Piknik w pałacowym ogrodzie

To była pionierska wyprawa. Było nas niemal czterdzieści osób, entuzjastó stworzenia w Mordach, w oparciu o reprywatyzowany pałac i przekazany fundacji, którą współtworzy ośrodek „Karta”, miejsca spotkań z naszymi wschodnimi sąsiadami. Zaciekawienie budziło też samo miasteczko, które dysponuje ciekawym Domem Kultury. Spotkanie z burmistrzem pozwoliło nam zapoznać się z miejscowymi problemami. Wielce udana wyprawa.

Na zdjęciu prezes Fundacji Domu Wschodniego Michał Przewłocki wskazuje na pałac, który ma być odremontowany i przywrócony dawnej świetności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.