Deklaracja rosyjskich sił demokratycznych

W tym tragicznym czasie ogłaszamy nasze strategiczne cele, którymi są zaprzestanie agresji wobec Ukrainy i stworzenie wolnej, opartej na zasadach prawa, federacyjnej Rosji. W tym celu uważamy za konieczne wzmocnienie koordynacji naszych działań.

Deklarujemy przyjęcie następującego pryncypialnego stanowiska:

  1. Wojna przeciwko Ukrainie jest zbrodnicza. Rosyjskie wojska powinny zostać wycofane ze wszystkich okupowanych terytoriów. Uznane międzynarodowo granice Rosji powinny zostać przywrócone, przestępcy wojenni powinni trafić przed sąd, a ofiary agresji powinny otrzymać rekompensaty.
  2. Reżim Putina jest zbrodniczym reżimem pozbawionym legitymacji, dlatego powinien zostać zlikwidowany. Rosję widzimy jako kraj, w którym zagwarantowane są wolność i prawa jednostki, w którym niemożliwa jest uzurpacja władzy państwowej.
  3. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Rosję polityki imperialnej zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami.
  4. Więźniowie polityczni i jeńcy wojenni powinni zostać uwolnieni, osoby przymusowo przemieszczone powinny otrzymać możliwość powrotu, a porwane ukraińskie dzieci powinny wrócić do Ukrainy.
  5. Wyrażamy solidarność z tymi Rosjanami, którzy mimo straszliwych represji mają odwagę publicznie demonstrować swoje antyputinowskie i antywojenne postawy. Jesteśmy solidarni także z tymi dziesiątkami milionów ludzi w Rosji, którzy odmawiają udziału w przestępstwach popełnianych przez reżim.

Sygnatariusze Deklaracji uznają wartości demokratycznego społeczeństwa, komunikację opartą na wzajemnym szacunku, wolność i prawa człowieka, społeczną i kulturową różnorodność oraz równouprawnienie, odrzucają dyskryminację.

Sygnatariusze Deklaracji wstrzymują się od publicznych konfliktów w demokratycznych ruchach antywojennych.

Wzywamy obywateli i obywatelki Rosji do dołączenia do niniejszej Deklaracji.

Zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Deklaracji aż do momentu osiągnięcia naszych wspólnych strategicznych celów.

Berlin, 30 kwietnia 2023

Do 2 maja br. Deklaracja została podpisana przez 15.000 osob, w tym liderów opinii publicznej w Rosji oraz przedstawicieli niemal wszystkich najbardziej wpływowych ugrupowań opozycyjnych, oprócz Fundacji Antykorupcyjnej Alekseja Nawalnego i Maksyma Katza, jednego z liderów Zjednoczenia Deputowanych Samorządowych.

Wśród sygnatariuszy:

Michail Chodorkowski, Komitet Antywojenny, Rosyjski Komitet Akcji;
Leonid Gozman, przewodniczący ogólnorosyjskiego ruchu społecznego Związek Sił Prawicy      

Jewgienij Cziczwarkin, Komitet Antywojenny, Rosyjski Komitet Akcji;

Garry Kasparow, współzałożyciel Forum Wolnej Rosji;

Iwan Tyutrin, współzałożyciel Forum Wolnej Rosji;

Daniil Konstantynow, Forum Wolnej Rosji;

Ilja Ponomariow, Kongres Deputowanych Ludowych;

Marat Gelman, Forum Kultury Rosyjskiej w Europie „Slowonowo”;

Elena Lukyanowa, rektor Wolnego Uniwersytetu;

Gennady Gudkow, były deputowany do Dumy Państwowej FR;

Dmitri Gudkow, były deputowany do Dumy Państwowej FR, Rosyjski Komitet Akcji;

Andrej Iłarionow, Kongres Deputowanych Ludowych,

Eugenia Czirikowa, koordynator projektu pomocy ukraińskim dzieciom;

Sergej Aleksaszenko, ekonomista;

Wiktor Szenderowicz, pisarz;

Julia Latynina, pisarz, dziennikarz;

Mark Feigin, były deputowany do Dumy Państwowej FR, bloger;

Sergej Guriew, ekonomista;

Eugeni Kiselow, dziennikarz;

Jurij Piwowarow, historyk;

Aleksandr Osowcew, Kongres Deputowanych Ludowych;

Olga Kurnosowa, Kongres Deputowanych Ludowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.