Charków – stolica rozstrzelanej Ukrainy

Charków do 1934 roku był stolicą sowieckiej Ukrainy. Tablica na tytułowym zdjęciu umieszczona jest na Domu Literatów. To lista tych. którzy tam mieszkali i których kolejno wywożono z tego domu. Większość z nich została zamordowana przez NKWD (szczególnie tragiczną datą jest rok 1937 kiedy to w rocznicę rewolucji stracono w łagrach w jednym dniu kilkuset ukraińskich intelektualistów).

Stara cerkiew w centrum Charkowa (była to pierwotnie twierdza kozacka) w stylu baroku kozackiego
Choć Charków leży daleko od morza te pomnik poświęcony jest hetmanowi Sahajdacznemu jako patronowi ukraińskiej floty (jest nim pewnie dla napadów czajkami przez Morze Czarne na Turków)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.