Białoruś więźniarki sumienia

47 kobiet zatrzymanych po sierpniowych wyborach znajduje się obecnie za kratami białoruskich więzień. 38 z nich otrzymało status więźniów sumienia. W dniu święta 8 marca oddajemy hołd dzielnym kobietom Nowej Białorusi. Podaję adresy na które można do nich pisać lub wysłać kartkę

🚨Areszt śledczy KGB, 220050, Mińsk, Poczta Główna, poczta 8

🌷Swiatłana Mikałajeūna Kuprejewa, przyjaciółka rodziny Wiktara Babaryki i koordynatorka jego grupy inicjatywnej

🌷Iryna Aleksandraūna Melcher (nieuznana za więźnia politycznego)

🌷Iryna Paūłaūna Haraczkina (nieuznana)

🌷Halina Iwanaūna Dzierbysz (nieuznana)

🌷Wolha Uładzimiraūna Majorawa (nieuznana)

🌷Luboū Aleksandraūna Rezanowicz (nieuznana)

🚨Więzienie №1, 220030, Mińsk, ul. Waładarskiego 2

🌷Maryja (Marfa) Aleksandraūna Rabkowa, działaczka praw człowieka Centrum Praw Człowieka «Viasna»

🌷Maryja Aleksandraūna Kalesnikawa, przewodnicząca kampanii wyborczej W. Babaryki, członek prezydium Rady Koordynacyjnej

🌷Kaciaryna Anatolijeūna Barysewicz, dziennikarka TUT.BY, skazana na 6 miesięcy więzienia

🌷Kaciaryna Andrejewa Bachwałowa (Andrejewa), dziennikarka Biełsatu, skazana na 2 lata kolonii karnej

🌷Daryja Czulcowa, dziennikarka Biełsatu, skazana na 2 lata kolonii karnej

🌷Julija Witalijeūna Słucka, założycielka Press Club Belarus

🌷Ałła Wiaczesławaūna Szarko, dyrektorka programowa Press Club Belarus

🌷Ksenia Łuckina, dziennikarka, członkini Rady Koordynacyjnej

🌷Ałana Tadege Gebremarijam, absolwentka BDMU, członek Rady Koordynacyjnej i Rady Białoruskiego Związku Studentów

🌷Ksenia Aleksandraūna Syramałot, studentka BDU, rzeczniczka Białoruskiego Związku Studentów

🌷Jana Iwanaūna Arabejka, aktywistka, członkini Białoruskiego Związku Studentów

🌷Nastasia Aleksandraūna Bułybienka, relegowana studentka BNTU

🌷Maryja Wiktaraūna Kalenik, studentka Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk

🌷Kasia Witalijeūna Budźko, studentka BDPU, członkini Białoruskiego Związku Studentów

🌷Wiktoryja Iwanaūna Hranoūska, relegowana studentka BNTU

🌷Taccjana Andrejeūna Jakielczyk, studentka BDU

🌷Anastasija Wiktaraūna Mironcewa, relegowana studentka BDAM

🌷Wiktoryja Wiktaraūna Mironcewa, uczyła się w artystycznej szkole średniej (College-Gimnazjum)

🌷Volha Fiłatczankawa, wykładowczyni w BDUIRE

🌷Iryna Złobina, pomagała poszkodowanym

🌷Iryna Szczasna, aktywistka, admin kanału „Maja Kraina Biełaruś” na Telegramie

🌷Hanna Wiktaraūna Wiszniak, wolontariuszka kanału „Kiroūcy-97” na TG

🌷Wiktoryja Aleksandraūna Kulsza, administrator społeczności „Kierowcy 97%”

🌷Maryja Michajłaūna Niescierawa, niezależna obserwatorka

🌷Antanina Siarhiejeūna Kanawaława, mąż zaufania Swiatłany Cichanoūskiej

🌷Taccjana Wasilijeūna Kanieūska, mąż zaufania Swiatłany Cichanoūskiej (Homel)

🌷Safija Andrejeūna Małaszewicz, skazana na 2 lata więzienia za napisy na tarczach ze sprzętem specjalnym OMONu

🌷Natalla Siarhiejeūna Rajentawa, skazana na 8 miesięcy za ugryzienie funkcjonariusza podczas zatrzymania

🌷Hanna Witalijeūna Sunhurawa, menadżerka, wolontariuszka

🌷Aleksandra Ramanaūna Patrasajewa, wolontariuszka

🚨Więzienie nr 2, 210026, Witebsk, ul. Gagarina 2

🌷Julija Siarhiejaūna Kaszawerawa, pielęgniarka z Witebska, skazana na 1 rok i 6 miesięcy w kolonii karnej za trzykrotne uderzenie w karoserię radiowozu

🚨Więzienie nr 3, 246003, Homel, ul. Knižnaja, 1A

🌷Taccjana Leanidaūna Łasica, aktywistka z Reczycy, wolontariuszka „Viasny”

🚨Areszt śledczy nr 6, 225413, Baranowicze, ul. Bresckaja 258 B

🌷Alena Uładzimiraūna Maūszuk, figurantka «sprawy pińskiej»

🚨Więzienie nr 7, 224030, Brześć, ul. Savieckich pahraničnikaū 37

🌷Witalija Anatolijeūna Bandarenka, figurantka «sprawy brzeskiej»

🌷Natalla Barynawa (nieuznana za więźnia politycznego)

🌷Wolha Syrawatka (nieuznana)

🚨Areszt śledczy nr 8, 222163, Żodzino, ul. Savieckaja 22A

🌷Wolha Kałacka (nieuznana za więźnia politycznego)

🚨Kolonia karna №4, 246035, Homel, ul. Antoškina 3

🌷Natalia Hersche, skazana na 2,5 roku więzienia za zdjęcie OMONowcowi kominiarki

🌷Wolha Kłaskoūska, skazana na 2 lata kolonii karnej za blokowanie ruchu ulicznego

🚨Areszt śledczy nr 4, 212011, Mohylew, ul. Krupskiej 99A

🌷Volha Klimkawa (nieuznana za więźnia politycznego)

🚨Państwowe Centrum Zdrowia Psychicznego, 220053, Mińsk, Trakt Dałhinaūski 152

🌷Palina Szarenda-Panasiuk, aktywistka z Brześcia, oskarżona o przemoc wobec milicjanta, przechodzi obecnie psychologiczne badanie sądowe (nieuznana za więźnia politycznego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.